Verbindingscirkels voor vrouwen

De cirkelmethode biedt een bedding aan vrouwen die bereid zijn te verkennen en te delen: verbinden met jezelf en andere vrouwen. Samen zoeken naar krachtbronnen, kijken naar de last en positieve aspecten, kwetsbaarheid en emoties tonen. Er komt wat komen zal. We zijn gelijken. Het is een antwoord op de nood aan verbinding en'gewoon mogen zijn met wat je draagt'. Als coach creëer ik een veilige ruimte met positieve dialoog en co-creativiteit.

 

Cirkelmethode

In een cirkel spreken en delen alle deelnemers vanuit een gedeeld kader. Dat kan zowel rond professionele als persoonlijke thema's zijn.

 

Breng je een groep vrouwen samen en wil een verbindingscirkel opstarten, contacteer me dan voor de praktische uitwerking en de begeleiding.

 

Basiswaarden en werkwijze, volgens de kernwaarden van het platform ‘Vrouwencirkels VZW’

1.    Kom zoals je bent - oprecht en trouw aan wat er gaande is van binnen - alle maskers mogen af, je mag hier gewoon jezelf zijn

2.    Evenwaardigheid - elk van ons is even waardevol, allemaal lerend in dit leven - (geen coaching of training)

3.    Luisteren met een open hart, verwonderd en curieus naar de unieke wijsheid & schoonheid van elke persoon

4.    Geen oordelen, kritiek, goeie raad of betutteling. We laten het achterwege omdat we geloven in de draagkracht én de veerkracht van elke deelnemer.

5.   Privacy is kostbaar - wat je vertelt of wat je hoort, is vertrouwelijk en gaat niet buiten de cirkel.

6.   Speels en licht. met een en beetje prikkeling of uitdaging.

7.   Down to earth. In alle eenvoud aanwezig zijn , hier en nu. Je komt wat wat er is. Vertrouwen op het groepsproces. Je neemt mee wat voor jou waardevol is.