supervisie voor coaches, mentoren en consultants

Supervisie is tijd nemen en investeren in de kwaliteit en de duurzaamheid van je werk. Als professional installeer je zo voor jezelf: pauze, verbinding, ondersteuning, inspiratie, groei. Dit komt jezelf en je klanten ten goede: reflecteren over je werk(wijze), bijdragen aan het 'vak', je professionele handelen en denken op peil houden, nadenken over de eigen werkpraktijken , ruimte en nieuwe mogelijkheden verkennen, casussen bespreken, het 'klanten'systeem beter begrijpen, verstaan welke positie jij hierin inneemt, nadenken over het impact van persoonlijke gebeurtenissen op je werk, etc.

 

Het is een professioneel geweten dat er zou moeten voor zorgen dat je tijd maakt voor reflectie en kritische analyse van je werk met je klanten. Supervisie is net als coaching best een persoonlijke keuze en geen oplegde must-do.

PEER SUPPORT & EXCHANGE

Je krijgt van de supervisor en bij groepssupervisie ook van collega's ondersteunende feedback. 

CO-CREATION & LEARNING

Je gaat je kennis verbreden, je blik verruimen en samen betekenis verlenen.

KEEPING STANDARDS

Je bent alert m.b.t. ethische grenzen en professionele standaarden bij coaching.

 


individueel

  • 1-op-1 gesprek of online: sessie van 2u
  • bij voorkeur met een regelmaat van vb. 4-6 keer per jaar

in groep

  • een groep van 4-6 coaches
  • bereidheid om samen aan de slag te gaan met casussen of thema's en je eigen inzichten te delen. 
  • sessies van 3.5 u