supervisie voor coaches

Supervisie is tijd nemen en investeren in de kwaliteit en de duurzaamheid van je werk. Als coach installeer je zo voor jezelf: pauze, verbinding, ondersteuning, inspiratie, groei. 

 

Kortom, een must voor coaches: reflecteren over jezelf als coach en over het beroep en het 'vak' coaching, je professionele standaard op pijl houden, grenzen van de eigen coachingpraktijk verkennen, ruimte en nieuwe mogelijkheden verkennen, moeilijke casussen bespreken.

PEER SUPPORT & EXCHANGE

Je krijgt van de supervisor en collega ondersteunende feedback. 

CO-CREATION & LEARNING

Je gaat je kennis verbreden, je blik verruimen en samen betekenis verlenen.

KEEPING STANDARDS

Je bent alert m.b.t. ethische grenzen en professionele standaarden bij coaching.

 


individueel

Je werkt intens met je supervisor. Dit is een ideale formule als je een drukke agenda hebt, als je veel vragen hebt,  bv. bij de opstart van een coachingpraktijk, of je bent een ervaren coach die bv. door een periode vol uitdaging gaat of kampt met twijfels. 

  • 1-op-1 gesprek of online
  • bij voorkeur met een regelmaat van vb. 4-6 keer per jaar

in groep

Je werkt in alle vertrouwen in een groep van 4-6 coaches rond casussen en coachgerelateerde thema's. Je bent bereid om aan de slag te gaan met eigen casussen of thema's en je eigen inzichten te delen.  De supervisor stroomlijnt de doelen en begeleidt het proces. 

Duurtijd: 3 uren