supervisie voor coaches, mentoren en OD consultants

 Centraal staat de idee dat supervisie en de ontwikkeling van reflectieve beoefenaars essentieel zijn voor effectieve executive coaching en organisatieontwikkeling. 

Als coach of OD professional installeer je zo voor jezelf: pauze, verbinding, ondersteuning, inspiratie, groei.

Dit komt jezelf en je klanten/coachees ten goede: reflecteren over je werk(wijze), bijdragen aan het 'vak', je professionele handelen en denken op peil houden, nadenken over de eigen werkpraktijken , ruimte en nieuwe mogelijkheden verkennen, casussen bespreken, het 'klanten'systeem beter begrijpen, verstaan welke positie jij hierin inneemt, nadenken over het impact van persoonlijke gebeurtenissen op je werk, etc.

PEER SUPPORT & EXCHANGE

ondersteunende feedback en inzichten van collega('s)

CO-CREATION & LEARNING

kennis verbreden, blik verruimen en samen betekenis verlenen.

KEEPING STANDARDS

alertheid m.b.t. ethische grenzen en professionele standaarden bij coaching.

 


individueel

  • 1-op-1 gesprek van 2u, frequentie af te spreken of een regelmaat van vb. 4-6 keer per jaar

in groep

  • een groep van 4-6 coaches
  • bereidheid om samen aan de slag te gaan met casussen of thema's en je eigen inzichten te delen. 
  • sessies van 3.5 u