Cirkels

open aanbod:  'Een stroom die kabbelt - Verbinden met jezelf en anderen – voor vrouwen met (chronische) ziekteproblematiek

 

In  onze samenleving is er vaak moeite of geen plaats om kwetsbaarheid te tonen of met fysieke begrenzing om te gaan. Deze cirkel biedt een bedding aan vrouwen die bereid zijn te verkennen en te delen: verbinden met jezelf en andere vrouwen. Samen zoeken naar krachtbronnen, kijken naar de last en positieve aspecten, kwetsbaarheid en emoties tonen. Er komt wat komen zal. We zijn gelijken. Het is een antwoord op de nood aan verbinding en 'gewoon mogen zijn met wat je draagt'.

Deelnemers: max. 10 vrouwen, de kernwaarden van het platform ‘Vrouwencirkels VZW’ onderschrijvend.

Trekker: Inge, met chronische gezondheidsproblematiek, trager gaan leven én werken. Ik oefen in ‘positivititeit’ en ‘possibiliteit’. Zelf gedragen door een vrouwencirkel, voelde ik de roep om zelf een cirkel op te zetten voor vrouwen met een (chronische) ziekte.

Praktisch

Aanmelding: via  het tabblad 'contact'. Vertel kort iets over jezelf + hoe ik je best contacteer.

  • Data en locatie: 20/4, 25/5, 22/6/2021 in de buurt van Gent.
  • Onthaal en landen: 18.30 en 19.00
  • Start: stipt om 19.00
  • Einde: stipt om 21.00 ... we vertrekken in stilte.
  • Aantal deelnemers incl. Begeleider: 10.
  • Bijdrage: 20 euro per sessie te betalen aan de host (incl. Voorbereiding, begeleiding tijdens cirkels, planning data, coördinatie deelnemers). In principe kan de host ook wisselen in de groep. Dit bepalen we samen.

Online, indien nodig, via een heel fijn onlineprogramma waarmee je de cirkelmethodiek kan toepassen.

 

Cirkelmethode

In een cirkel spreken en delen alle deelnemers vanuit een gedeeld kader. Dat kan zowel rond professionele als persoonlijke thema's op maat opgezet worden.

 

 

Basiswaarden en werkwijze

1.    Kom zoals je bent - oprecht en trouw aan wat er gaande is van binnen - alle maskers mogen af, je mag hier gewoon jezelf zijn

2.    Evenwaardigheid - elk van ons is even waardevol, allemaal lerend in dit leven - (geen coaching of training)

3.    Luisteren met een open hart, verwonderd en curieus naar de unieke wijsheid & schoonheid van elke persoon

4.    Geen oordelen, kritiek, goeie raad of betutteling. We laten het achterwege omdat we geloven in de draagkracht én de veerkracht van elke deelnemer.

5.   Privacy is kostbaar - wat je vertelt of wat je hoort, is vertrouwelijk en gaat niet buiten de cirkel.

6.   Speels en licht. met een en beetje prikkeling of uitdaging.

7.   Down to earth. In alle eenvoud aanwezig zijn , hier en nu. Je komt wat wat er is. Vertrouwen op het groepsproces. Je neemt mee wat voor jou waardevol is.